ROSPIGGORNA 

Lokaltodlade grönsaker 

Som i ett steg att utveckla vårt ny startade företag och hjälpa Sverige med att ta fram Svensk Kravodlad Ekologisk mat så har vi fått möjlighet att ta del av ett startstöd från EU.
Vi är så glad för denna möjlighet som kommer att underlätta vårt kommande arbete på odlingen.

Som i ett steg att utveckla vårt ny startade företag och hjälpa Sverige med att ta fram Svensk Kravodlad Ekologisk mat så har vi fått möjlighet att ta del av ett startstöd från EU.
Vi är så glad för denna möjlighet som kommer att underlätta vårt kommande arbete på odlingen.