För en levande landsbyggd

Andelsjordbruk 

Saxat från www.andelsjordbruk.se

 man säga att andelsjordbruk, CSA, är en produktions- och försäljningsmodell för livsmedel. Grundtanken i andelsjordbruk är att producenter och konsumenter genom ett partnerskap ska närma sig varandra.

Modellen andelsjordbruk uppstod ursprungligen under sjuttiotalet i Japan i samband med framväxten av den ekologiska rörelsen. Japanska konsumentgrupper som efterfrågade säker tillgång till livsmedel fria från kemikalier slog sig samman med bönder på mindre gårdar. En direkthandel startade där konsumenterna förband sig att köpa säsongens produkter av småbönderna.

Modellen rörde sig till Europa och grundprinciperna från sjuttiotalets Japan känns igen i dagens svenska andelsjordbruk, även om partnerskapets utformning är unikt för varje andelsjordbruk. I regel bygger det på tre principer: direktkontakt mellan producent och konsument, långa avtal samt delade risker och belöningar.

Till Sverige kom det första andelsjordbruket 2001 och sedan tog det ungefär femton år innan modellen slog igenom. Det finns inga exakta siffror på antalet andelsjordbruk i Sverige idag, men en kvalificerad gissning är att det rör sig om omkring hundra. Dessa andelsjordbrukare producerar grönsaker, lamm-, gris- och nötkött, honung, ägg och en hel del annat.